Các chỉ số thống kê và ý nghĩa của chúng

2021-07-05 16:18:15

Ngay sau khi bạn đăng nhập vào hệ thống, bạn được chuyển về bảng điều khiển, nơi đó hiển thị những thông số và biểu đồ thống kê. Ngoài ra bạn cũng có thể truy cập màn hình này bằng cách bấm vào Menu Thống kê phía trái ở trang chủ. Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của các chỉ số.


Dữ liệu phân tích hiển thị theo từng tuần hoặc có thể xem trực tuyến.

Tổng số cuộc hội thoại

Đây là chỉ số cho bạn biết được có bao nhiêu cuộc hội thoại giữa khách hàng và Bot. Khi người dùng tạo một cuộc hội thoại mới với Bot, chỉ số này sẽ tăng lên. Đối với khách hàng cũ quay lại trò chuyện với Bot, chỉ số này sẽ giữ nguyên.

Tổng số tin nhắn

Số tin nhắn mà người dùng gửi cho Bot thông qua các cuộc hội thoại.

Số bản ghi dữ liệu

Các dữ liệu người dùng được thu thập thông qua các Bộ biến. Mỗi khi các giá trị của các biến trong một bộ biến được thu thập, chỉ số bản ghi dữ liệu sẽ tăng lên.

Xếp hạng ý định

Dựa vào biểu đồ này, bạn sẽ biết được những yêu cầu phổ biến của người dùng đối với doanh nghiệp, từ đó chúng ta biết cần phải tối ưu để đáp ứng tốt nhất những nhu cầu này.

Xếp hạng kịch bản

Biểu đồ này cho chúng ta biết kịch bản nào khách hàng thường truy cập nhất. Dựa vào đó ta cũng biết được nhu cầu số đông khách hàng là gì để tối ưu kịch bản, thu thập và phản hồi thông tin tốt hơn tới họ.

Tin nhắn

Biểu đồ này cho thấy sự tương tác của người dùng với Bot. Cho thấy được thói quen sử dụng Chatbot của người dùng ở mức độ thế nào. Nếu chỉ số thấp, chúng ta cần tìm hiểu và thiết kế lại nội dung hội thoại để kích thích khách hàng trò chuyện với hệ thống nhiều hơn, chúng ta sẽ ngày càng hiểu khách hàng của mình hơn.

Biểu đồ số lượng gọi API

Biểu đồ này cũng cho ta thấy mối quan tâm của khách hàng tới dịch vụ nào mà doanh nghiệp cung cấp.

Hỗ trợ trực tiếp (Live chat)

Dựa vào biểu đồ này, chúng ta phân tích xem Chatbot đáp ứng được bao nhiêu phần trăm khối lượng công việc. Từ đó có thể tối ưu để tăng khả năng chăm sóc của Chatbot lên đồng thời có kế hoạch để chuẩn bị nhân sự đáp ứng nhu cầu tư vấn trực tiếp của khách hàng.

Các chỉ số và biểu đồ được tổng hợp từ nhiều dữ liệu của khách hàng khi họ tương tác với Chatbot, cho chúng ta nhiều dữ liệu làm căn cứ đánh giá tình hình kinh doanh, mức độ phù hợp với khách hàng cũng như độ khả quan khi sử dụng Bot. Doanh nghiệp ngoài việc tạo kịch bản chăm sóc tốt cũng nên theo dõi sát các chỉ số này để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Bài viết liên quan

Top