Các thuật ngữ sử dụng trong Chatbot

2021-06-24 03:28:48

  • Chatbot: là chương trình kết hợp trí tuệ nhân tạo để tương tác với con người.
  • Bot: cách gọi ngắn gọn của Chatbot.
  • AI (Artificial intelligence): trí tuệ nhân tạo – hệ thống máy tính có thể thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi trí thông minh của con người như nhận dạng giọng nói, hiểu và dịch ngôn ngữ, đưa ra quyết định…
  • NLP (Natural language processing): xử lý ngôn ngữ tự nhiên – phân tích lời nói, trích xuất các ý định và thực thể trong lời nói.
  • Kịch bản: là các trường hợp có thể xảy ra trong các cuộc hội thoại giữa khách hàng và bot. Nó chính là một câu chuyện với nhiều tình tiết dẫn dắt khách hàng theo 1 hướng nhất định. Một kịch bản hay và hợp lý sẽ giúp khách hàng có những trải nghiệm mới mẻ, kích thích mua hàng và tăng thêm sự tin tưởng của khách hàng cho doanh nghiệp.
  • Keyword matching: là thiết lập cho các câu trả lời tương ứng với từ khóa trong nội dung chat của người dùng.
  • Broadcast: một dạng tin nhắn được chủ động gửi tới người dùng, tương tự như thông báo đẩy trong ứng dụng điện thoại.
  • API (Application programming interface): giao diện lập trình ứng dụng – là tập hợp các định nghĩa, giao thức và công cụ để xây dựng phần mềm ứng dụng.
  • Biến số (Variable): dùng để lưu và quản lý thông tin người dùng, mỗi biến thường được gán với 1 loại thực thể.
  • Persistent menu: menu cố định – là thanh điều hướng được hiển thị cố định trên cửa sổ chat, cho phép người dùng truy cập nhanh các thông tin quan trọng mà không bị ảnh hưởng bởi luồng hội thoại.
Top