Các vai trò trên Bot và quyền hạn tương ứng

2021-07-05 16:19:42

Đối với những ngành nghề kinh doanh có khối lượng công việc nhỏ, nghiệp vụ đơn giản thì chỉ cần 1 hoặc vài cá nhân là có thể vận hành Chatbot. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp lớn thì đòi hỏi những quy trình đồ sộ hơn vì vậy sẽ cần một nhóm người tham gia vào quá trình khởi tạo và vận hành Chatbot.

XBot cung cấp tính năng mời quản trị với một số quyền hạn để doanh nghiệp có thể áp dụng quản lý nhân viên, phân công công việc hiệu quả và tránh thất thoát tài nguyên.

Để chỉ định một vài trò, bạn phải là chủ sở hữu của Bot. Bạn làm theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống => Bấm và Cài đặt ở menu trái

Bước 2: Bấm vào Vai trò trên Bot ở menu trái trong màn hình cài đặt

Bước 3: Bấm vào Mời tham gia quản trị Bot, nhập email, quyền hạn => Mời

Cách cài đặt cụ thể mời bạn tham khảo bài hướng dẫn Quản lý vai trò trên Bot

Các quyền hạn trên Bot bao gồm: Chủ sở hữu, Quản trị viên, Biên tập dữ liệu, Nhân viên chăm sóc khách hàng, Nhân viên nhập liệu NLP

Chủ sở hữu

Đây là quyền hạn tối cao của Bot, là người tạo ra và có quyền thao tác với mọi tính năng trên hệ thống.

Quản trị viên

Cũng giống như chủ sở hữu, quản trị viên có gần như mọi quyền hạn trên hệ thống, tuy nhiên bị hạn chế một số tính năng như: cài đặt nâng cao xoá bot, chỉ định một vai trò trên Bot

Biên tập dữ liệu

Là người có quyền truy cập vào các tính năng đến tạo kịch bản hội thoại

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chỉ có quyền truy cập vào tính năng hội thoại được phân quyền, có thể tham gia cuộc hội thoại trực tiếp khi khách hàng cần.

Nhân viên nhập liệu NLP

Được phân quyền để phát triển hiệu quả tính năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Là người tham gia vào việc nhập các dữ liệu trên menu NLP.


Bài viết liên quan

Top