Chatbot ứng dụng cho Thương mại điện tử

Hơn 85% tương tác vào năm 2020 là giữa bot và con người (theo nghiên cứu của Gartner và TechEmergence) thể hiện tương lai của ngành Thương mại điện tử toàn cầu chính là chatbot.

Thương mại điện tử
XBot - Giải pháp chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hàng đầu
Top