Chatbot ứng dụng cho Trường học, bệnh viện

Trên thực tế, ở Việt Nam, chatbot đã dần dần nhận được sự tín nhiệm không nhỏ từ một số bệnh viện lớn trực thuộc trung ương và thậm chí là cả Bộ Y Tế. Điển hình như, vào mùa đại dịch COVID-19.

Trường học, bệnh viện
XBot - Giải pháp chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hàng đầu
Top